13.02.2019 Tarihli Toplantı Kararları

Süleyman Demirel Üniversitesi Atık Yönetimi Yönergesi'nin 6. maddesinin 2/a bendi gereği, Atık Yönetimi Danışma Kurulu’nun 2018-2019 Bahar dönemi toplantısı 13.02.2019 Çarşamba günü saat 10.30’da Rektörlük Binası İhale Salonunda gerçekleştirildi. İlk toplantı olması hasebiyle kurul üyelerinin tanışmasının ardından toplantı gündemine geçilmiştir.
 
1.  Kurul Başkanı Prof. Dr. İsmail TOSUN, atık yönetiminin amacından bahsederek atık yönetimi ve sıfır atık projesine ilişkin sunumu ile kurul üyelerini bilgilendirmiştir.
2.   Üniversitemizde Sıfır Atık Projesinin uygulanması ve atık yönetim sisteminin kurulması amacıyla yürürlüğe konulan Süleyman Demirel Üniversitesi Atık Yönetimi Yönergesi ve bu çerçevede Atık Yönetimi Danışma Kurulu Üyelerinin görevlerihakkında bilgilendirme yapıldı.
3.  Üniversitemizde bu güne kadar sıfır atık projesi kapsamında yapılanlar hakkında Danışma Kurulu Üyeleri bilgilendirildi.
4.  Öğrenci bilgi sistemi ile öğrencilere izletilmesi planlanan "SDÜ'de Hedef Sıfır Atık" konulu video izlendi. Bu videonun Öğrenci bilgi sistemine eklenmesi kararlaştırıldı.
5.   Sıfır atık projesi kapsamında Rektörlük binası ve Mühendislik Fakültesi binalarının pilot birim olarak belirlendiği, pilot birim uygulamasının genişletilmesinin ne yönde olacağı, hangi binaların projeye dâhil edileceği hakkında görüşler alındı. Bu bağlamda; Batı Yerleşkesinde bulunan binaların, Diş Hekimliği Fakültesi binasının, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının, Araştırma ve Uygulama Hastanesinin pilot birimler kapsamına dâhil edilmesi gerektiği kararlaştırıldı.
6.   TAP derneğinden temin edilen 50 adet büyük boy atık pil kutularının ihtiyaç olan birimlere dağıtılması kararlaştırıldı.
7.   Geçici depolama alanları (Tıbbi, tehlikeli, tehlikesiz) ihtiyaçların belirlenmesi ve yapılması için gerekli çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.
8.   Birimlerimizde Tehlikeli/Tehlikesiz atık türleri ve atık kodlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.
9.   Sıfır atık projesinin uygulanmasına ilişkin olarak çöp kutularının odalardan kaldırılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve projenin etkin bir şekilde yürütülmesi için bilgilendirme yazısı hazırlanarak e-posta yoluyla personelinbilgilendirilmesinin faydalı olacağı kararlaştırıldı.
10.  Sıfır atık projesinin etkin bir şekilde uygulanması için sosyal medya hesapları ile hedef kitleye ulaşılması ve bu hesapların ilgili bir personelin yönetiminde olması kararlaştırıldı.
11.   Atık yönetim sistemi ile ilgili olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak Web Tabanlı Atık Yönetim Sistemi'nin kurulması için çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.
12.  Üniversitemizce yapılan kantin kiralama sözleşmelerinde, kiracıların sıfır atık projesini uygulamaları ve bu kapsamda alınması gereken tedbirlere yer verilmesi gerektiğikararlaştırıldı.